Konzultace a poradenství

Prvotní setkání a analýza, kde zmapuji vaši situaci, představu a potřeby a zároveň probereme i konkrétní možnosti řešení, zabere 1,5 – 2 hodiny a vyjde vás na 3 000 Kč (osobně, telefonicky, online). Pokud byste chtěli podrobný písemný výstup po konzultaci, počítejte s cenou 3 500 Kč. 

Pokud máte projekt, který už běží a potřebujete zjistit možnosti, kde a jak získat finanční prostředky + za jakých podmínek, pak počítejte s 2 – 3 hodinami mé práce vč. osobních konzultací (osobně, telefonicky, online), tj. 4 500 Kč. Součástí je i podrobný písemný výstup s odkazy na jednotlivé možnosti financování. 

Pokud chcete pomoci s přípravou konkrétní projektové žádosti vč. sestavení nebo sepsání žádosti, vyjde vás to na 8 400 – 24 000 Kč (tj. 7 – 20 hodin práce). Rozsah hodin práce záleží na druhu výzvy a kvalitě předaných materiálů a domlouváme ho vždy předem. 

Pokud si projektovou žádost napíšete sami a chcete k ní zpětnou vazbu (tj. hodnocení nanečisto) formou psaných připomínek a nápadů ke zlepšení včetně následné telefonické/online konzultace, pak vás to vyjde na cca 2 – 5 hodiny, tj. 2 400 - 6 000 Kč. 

Pokud potřebujete pomoci s analýzou, nastavením/změnou/revizí procesů, týmů nebo projektů, počítejte se střednědobou spoluprací, záleží na vzájemné domluvě a vašich potřebách. Počítejte s úvodní analýzou, která trvá 1,5 - 2 hodiny, tj. 3 000 Kč, kde bude domluven další postup a plán.

V případě střednědobé nebo dlouhodobější spolupráce je možné využít balíčku konzultací, příp. se můžeme domluvit individuálně. 

Cena 1 konzultace:            1 500 Kč/hod.

(platí pro případ jednorázové konzultace u nových klientů)

Balíček 5 konzultací:                5 500 Kč

Balíček 10 konzultací:             10 000 Kč

V případě střední nebo dlouhodobé spolupráce jsou ceny domlouvány individuálně. 

Kurzy

Ceny kurzů jsou uvedeny v sekci semináře/akce u jednotlivých kurzů.

 

V případě, že máte zájem uspořádat kurz ve vaší organizaci nebo městě, neváhejte mě kontaktovat emailu nebo kontaktního formuláře. Podmínky, rozsah a cenu domluvíme podle vašich potřeb a možností. 

Copyright © 2020 Veronika Pačesová

Tel.: 702 035 379