Konzultace a poradenství

 

nabízím pro Vás všechny, kteří máte sociální projekt a:

 

 • potřebujete projekt posunout o level výš

 • zasekli jste se a nevíte kudy dál

 • hledáte peníze na váš projekt

 • řešíte nastavení procesů a fungování lidí ve vašem projektu

 • řešíte standardy, certifikace a akreditace

Pomohu Vám zorientovat se v tématu a nastavit si plán a jednotlivé kroky, s nastavením procesů v projektech a týmech,  s hledáním finančních zdrojů, tvorbou projektové žádosti a žádosti o grant, s formulací textů do projektových žádostí do různých výzev, s přípravou textů pro dárce nebo s přípravou podkladů pro certifikace a akreditace v sociální oblasti.

Počet, délku, termíny a frekvenci konzultací domluvíme podle vašich potřeb a komplexnosti záměru. Konzultace probíhají osobně, telefonicky nebo prostřednictvím Skype. 

Kolik Vás to bude stát 

S čím vám umím pomoci?

PENÍZE

 • zmapování možných zdrojů a nalezení vhodného způsobu financování/zdroje

 • pomoc se zpracováváním projektové žádosti a dalších podkladů

 • poskytnutí připomínek k sestavené projektové žádosti

 • pomoc při řízení a realizaci projektu vč. související administrativy

 

PROCESY, TÝMY

 • analýza stávajících procesů a v případě potřeby změny pak pomoc při sestavení plánu změn

 • podpora při vedení týmů nebo projektů

 • podpora v procesu řízení změny

 • podpora při nastavení/revizi/vyhodnocení standardů, certifikací nebo akreditací

Pokud máte sociální projekt, který toužíte posunout o level výš, neváhejte se na mě obrátit, povedu vás a společně to rozhýbáme!

Copyright © 2020 Veronika Pačesová

Tel.: 702 035 379