Školení

Pokud se chcete naučit něco nového, mít možnost sdílet s ostatními a ještě se u toho pobavit, přijďte na některý z mých kurzů. Lektorské činnosti se věnuji více než 15 let a svoje kurzy koncipuji interaktivně tak, aby si účastníci odnesli nejen informace a dovednosti, ale také zážitky a chuť pustit se do akce. 

 

Na kurzech získáte PODPORU nejen mě, ale celé skupiny, co se naučíte, si rovnou i VYZKOUŠÍTE V PRAXI a odejdete s KONTAKTY na lidi, kteří jsou na tom podobně jako vy. 

SOCIÁLNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ

Původní profesí jsem sociální pracovnice, zároveň mám zkušenosti a praxi i při nastavování metodik práce s různými skupinami klientů v sociálních službách. 

Nabízím realizaci školení v oblasti komunikace a řešení náročných momentů, motivace, řešení konfliktů ve vztazích i rodině, syndromu vyhoření v sociální práci, případové práci s klientem (i rodinou), sladění rodinného a pracovního života. 

Pokud byste měli zájem o některé z uvedených témat, neváhejte mě kontaktovat.

V současné době působím jako akreditovaná lektorka v  KURZECH:

Práce s klientem v občanském poradenství I a II pro Asociaci občanských poraden

Základy práce se zadluženým klientem pro Remedium

Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách pro Remedium

PENÍZE, PROJEKTY, DOTACE a GRANTY 

Jak a kde získat peníze na společensky prospěšné aktivity 

Mám 16 let zkušenosti s řízením neziskové organizace a získáváním financí na její provoz, jakož i se zpracováváním a řízením projektů. Věřím, že vás dokážu provést džunglí grantových, dotačních a jiných možností tak, aby se vám podařilo získat peníze na vaše aktivity. ​

Jak dobře sestavit vyrovnaný rozpočet

Copyright © 2020 Veronika Pačesová

Tel.: 702 035 379